Aktuelle lenker

Her finner du lenker til mer informasjon om Inn på tunet. 

 

Inn på tunet løftet 2

Les mer om Inn på tunet-løftet på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

 

Godkjente Inn på tunet-gårder

Her kan du søke opp godkjente Inn på tunet-gårder i ditt fylke og din kommune.

 

Nasjonal Inn på tunet-nettside

Du finner informasjon om godkjenningsordningen og nyheter om Inn på tunet hos Stiftelsen Norsk mat.

 

Samvirket Inn på tunet Norge SA

Inn på tunet Norge SA representerer gårder som har dannet et felles foretak som tilbyr velferdstjenester på gård. Inn på tunet Norge SA er delt inn i regionale foretak. 

 

 

Publisert 29.04.2021