Dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens

Del 1 av 2
Disse to kursdagene vil veksle mellom forelesninger og gruppearbeid og også mellom arbeid innad i egen kommune og på tvers med de andre prosjektkommunene.  Målet er at dette skal gi god mulighet til utveksling av erfaringer og starte jobbingen innad i egen kommune.

8. april 9:00 - 11:30 

Hensikten med dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens.
Hva vet vi om virkningen av tilrettelaget dagaktivitetstilbud?
Rammer og kvalitet i tilrettelagte dagaktivitetstilbud.
Noen kommuneeksempler på ulike arenaer og modeller.

Kursholder er Signe Tretteteig.  Hun er spesialrådgiver for forskning, utviklingsprosjekter og formidling hos Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun er sykepleier med ph.d. Signe er redaktør og utvikler nå blant annet et e-læringskurs for Inn på tunet-bønder om demensomsorg.

Se presentasjonen

Publisert 09.04.2021
Dato:
8. april 2021 09.00 - 11.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken (landbruk og helse) og Viken fylkeskommune
Målgruppe:
Alle involverte i prosjektkommunene - Fredrikstad, Hemsedal, Lørenskog, Modum og Oslo ved bydel Nordre Aker. Ressursgruppe og styringsgruppe.