Forskere skal følge den nasjonale Inn på tunet-piloten i Nordland

Forskere fra Nordlandsforskning, Ruralis og By- og regionforskningsinstituttet NIBR, skal følge prosessene og erfaringene i pilotkommunene i Nordland. Følgeforskningen skal gi både dyp og bred kunnskap fra beslutningstakere i kommunen så vel som fra brukere av Inn på tunet-tilbud. 

Inn på tunet i Nordlandskommunene skal følges tett av forskere. Illustrasjonsoto: iStock.
Inn på tunet i Nordlandskommunene skal følges tett av forskere. Illustrasjonsoto: iStock.

Samle erfaringer fra kommunene

Alle de fire nasjonale Inn på tunet-pilotprosjektene skal innenfor sitt temaområde, kartlegge vurderinger, erfaringer og avveininger som kommunene gjør når de skal benytte Inn på tunet til sine innbyggere. Statsforvalteren i Nordland har derfor valgt å engasjere forskere til å følge prosessene i de deltakende kommunene for å sikre en systematisk innhenting av kunnskap og erfaring. 

Forskerne vil gjennomføre en kombinasjon av prosessevaluering og effektevaluering. På denne måten vil man få frem både måloppnåelsen og veiene frem mot målet ved å stille spørsmål om hva som skjer og hvorfor det skjer innenfor den gitte konteksten. 

Hovedtemaer som skal studeres:

  • Kommunenes kjennskap til Inn på tunet
  • Innkjøpskompetanse og valg av leverandør
  • Forankring av tilbudet
  • Samarbeid og koordinering av tilbudet
  • Innhold og innretning av tilbudet
  • Bruk og vurdering av tilbudet
  • Kvalitet på tilbudene
  • Kostnader
  • Inn på tunet-tilbydere

Bred erfaring i forskerteamet

Forskerteamet som skal gjennomføre undersøkelsene har bred erfaring og kompetanse til Inn på tunet, så vel som forhold knyttet til barn og unge i grunnskolen, samt kommunale prosesser. Dette vil være viktig kompetanse for å kunne studere pilotkommunenes arbeid med å etablere samarbeid med Inn på tunet-tilbydere om et tilbud til elever i grunnskolen.

Nordlandsforskning har tidligere kartlagt erfaringer fra 19 Inn på tunet-tilbydere i Nordland. I tillegg har Nordlandsforskning gjennomført en rekke studier av forhold som gjelder barn og unge i grunnskolen og i videregående skole, med temaer som levekår, frafall, utenforskap, sårbar ungdom, sosial ulikhet mm.

Ruralis gjennomførte nylig en studie av Inn på tunet-tilbud til personer med demenssykdom. NIBR har betydelig kompetanse innenfor velferds- og forvaltningsforskning, samt studier av plan-og styringsprosesser i regional og kommunal sektor. 

 

Publisert 10.05.2021