Sortland på studietur til Vågan

Sortland og Vågan kommune deltar begge i det nasjonale Inn på tunet-pilotprosjektet som gjennomføres i Nordland. Landbruksforvaltningen i Sortland inviterte tidligere denne uka med seg to aktuelle gårder på studietur til Lofoten for å lære mer om Inn på tunet hos Stall Fagerbakken. 

Landbruksforvaltningen i Sortland ved Karl Peder Haugen og Marina  G. Pettersen tok med seg gårdbrukere på studietur til Vågan for å lære om Inn på tunet. Foto:
Landbruksforvaltningen i Sortland ved Karl Peder Haugen og Marina G. Pettersen tok med seg gårdbrukere på studietur til Vågan for å lære om Inn på tunet. Foto:

Sortland ønsker seg Inn på tunet-tilbydere

Sortland kommune er én av fire pilotkommuner i Nordland og har per i dag ingen godkjente Inn på tunet-tilbydere. Landbruksforvaltningen jobber nå aktivt med å få etablert et eller flere tilbud til elever i grunnskolen i kommunen. Marina G. Pettersen og Karl Peder Haugen ved landbruksforvaltningen i Sortland inviterte med seg Vibece Hobbelstad fra Elverhøy gård på Sortland og Marit Hansen fra Stamnes til å lære mer om Inn på tunet. Begge er gift med hver sin gårdbruker som driver med melkeproduksjon i robotfjøs. De har stor tro på Inn på tunet og har lenge vært i tenkeboksen på å etablere et eget tilbud. 

Tilbud til barn på SFO hos Stall Fagerbakken

På Stall Fagerbakken ble deltakerne fra Sortland tatt vel i mot av Inn på tunet-tilbyder Camilla Eilertsen og barna som hadde SFO-tilbud denne dagen. Dette var i tillegg dagen for sommeravslutning på SFO for barna. Deltakerne fra Sortland fikk også treffe Camillas mann og ikke minst alle dyrene som er på Stall Fagerbakken. 

image0zg9h.png

Inn på tunet-tilbyder Camilla Eilertsen tar imot besøk fra Sortland 

Besøket startet med en omvisning på gården før de møttes i grillhytta der de hadde en lang og god prat om Inn på tunet og mulighetene som er knyttet til et slikt tilbud. Camillas engasjement og entusiasme hadde en meget smittende effekt på gårdbrukerne, som i tillegg til å få besvart mange spørsmål, også sitter igjen med mange nye. Det blir spennende for pilotprosjektet å følge arbeidet i Sortland videre. 

 

Publisert 25.06.2021