Hederspris til Finn Arne Almås på Bodin 4H-gård

Finn Arne Almås, daglig leder på Bodin 4H-gård, mottok hederspris for sin mangeårige formidling av verdiene ved landbruk, til barn, unge og voksne. Prisen ble delt ut av Jordvern Nordland i slutten av september. 

Finn Arne Almås (til høyre) da landbruks- og matminister Olaug Bollestad møtte Ingrid Roaldsen og Monica Iveland i barnehagehagen ved Bodin 4H-gård i august 2021. Foto: Eirik Arntsen, Statsforvalteren i Nordland
Finn Arne Almås (til høyre) da landbruks- og matminister Olaug Bollestad møtte Ingrid Roaldsen og Monica Iveland i barnehagehagen ved Bodin 4H-gård i august 2021. Foto: Eirik Arntsen, Statsforvalteren i Nordland

Jordvern Nordland begrunner prisen med at Finn Arne på en utmerket måte bidrar til at befolkningen får kjennskap til matproduksjon. Finn Arne er også en viktig bidragsyter i arbeidet med Inn på tunet og samarbeider med Statsforvalteren i arbeidet med det nasjonale pilotprosjektet Inn på tunet i Nordlandskommunene. Vi gratulerer med prisen!

Pilotkommunene vil lære av Finn Arne

På Oppstartsseminaret i mars delte Finn Arne av sine mangeårige erfaringer med å gi et tilbud til elever i grunnskolene i Bodø. Deltakerne fra pilotkommunene som skal etablere et tilbud til barn og unge har ønsket å lære enda mer erfaringene og kunnskapen som Finn Arne har. På prosjektets neste samling skal deltakerne i pilotprosjektet få besøke Bodin 4H-gård og lære mer om formidling av matproduksjon.

Film fra Bodin 4H-gård blir ressurs for lærere

Tilbudet som gis til 3. klassingene i Bodø kommune får gode tilbakemeldinger fra elever og lærere. Elevene sier ofte at dette er den beste skoledagen de har hatt. Østbyen skole i Bodø har derfor valgt å gi ytterligere tilbud til sine elever og kobler besøkene på gården opp mot tverrfaglige temaer som bærekraft og folkehelse. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa, som er en av samarbeidspartnerne i pilotprosjektet for Inn på tunet, har filmet elever ved Østbyen skole på Bodin 4H-gård tidligere i år. Filmen skal være en digital ressurs for lærere i grunnskolen som ønsker å ta i bruk gården som en ressurs i undervisningen. Filmen vil bli tilgjengelig i løpet av neste år. 

Barn og unge i sentrum på Bodin 4H-gård

Bodin 4H-gård som også er godkjent Inn på tunet-gård tilbyr et allsidig tilbud til barn og unge under mottoet Barn og unge i sentrum. Gården ligger 3 km fra Bodø sentrum og har de fleste norske husdyr. Under ledelse av Finn Arne tilbyr Bodin 4H-gård

 • Åpen barnehage
 • Handikapridning
 • Tilbud til skoleklasser, blant annet til alle 3. klassinger i Bodø kommune
 • Tilbud til alle barnehager i Bodø kommune
 • Sommerklubb
 • Barnehagehage, en andelshage for barnehager
 • Utleie av kafeen og Utestua
 • Margitstua, gårdens vefyrte bakerovn
 • Kjøring med hest og vogn
 • Bodin 4H-klubb
 • Gårdsforeninga
Publisert 09.12.2021