Sett riktig pris på Inn på tunet-tjenestene

Å sette riktig pris på tjenestene kan være en utfordring for både tilbydere av Inn på tunet og Ut på vidda. Statsforvalterne i Nordland og i Troms- og Finnmark inviterer derfor til webinar 18/2 der du som tilbyr velferdstjenester kan øke din kompetanse om prissetting. 

Er du Inn på tune-tilbyder i Nordland, Troms og Finnmark og vil øke din kompetanse om prissetting, meld deg på webinar. Illustrasjonsfoto: iStock

Øk kompetansen din som tilbyder av Inn på tunet og Ut på vidda

Statsforvalterne i Nordland og i Troms- og Finnmark ønsker å øke kompetansen til tilbydere av Inn på tunet og Ut på vidda. Vi tilbyr derfor i første omgang et webinar om prissetting av velferdstjenester. 

Foredragsholder vil være Mats Olsen fra Det kongelige selskap av Norges Vel. Olsen vil komme med praktiske eksempler på

  • hvordan man setter riktig pris på tjenestene man tilbyr
  • hvem man kan sammenligne seg med
  • hvordan lønn og investeringer tas hensyn til i prissettingen

Praktisk informasjon

Webinaret gjennomføres på Teams 18. februar kl. 10-11. Lenke til webinaret sendes pr. e-post senest dagen før. Meld deg på via lenken til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Merk at webinaret tilbys deltakere fra Nordland, Troms og Finnmark.

Tilgang til praktisk budsjettmodell

I etterkant av webinaret vil deltakerne få tilgang til et arbeidsverktøy i forma av en praktisk budsjettmodell. Her vil man kunne sette inn egne tall for kostnader, antall timer tjenester mm. og slik sett kunne få beregnet pris på tjenestene. Budsjettmodellen vil kunne gi deg muligheten til å lage budsjett for 5 år frem i tid, på 5 ulike produkter.

Publisert 20.01.2022