Oppstartskonferanse - nasjonal Inn på tunet-pilot innen demensomsorg

I satsingen Inn på tunet-løftet 2021-2023, har Oslo og Viken fått den nasjonale Inn på tunet-piloten innen demensomsorg. 

17. mars arrangerte vi oppstartkonferanse for de fem prosjektkommunene og tilknytta ressurspersoner.

Program og presentasjoner 

Møteleder: landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Publisert 09.04.2021
Dato:
17. mars 2021 08.50 - 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken (landbruk og helse) og Viken fylkeskommune
Målgruppe:
Alle involverte i prosjektkommunene - Fredrikstad, Hemsedal, Lørenskog, Modum og Oslo ved bydel Nordre Aker. Ressursgruppe og styringsgruppe.