Inn på tunet-tjenester og anbud

Inn på tunet-tjenester kommer innunder lovverket for offentlige anskaffelser. I løpet av denne formiddager får vi eksempler fra et par kommuner på hvordan det er gjort, og vi får erfaringer fra tilbydersiden.

Presentasjonene fra denne fagdagen finner du til høyre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fredrikstad kommune har hatt et dagaktivitetstilbud for personer med demens på Stene Store gård i ti år. I løpet av den perioden har kommunen utvidet kontrakten på ulike måter.   

Birgitte Skauen Kopperud er etatsjef for omsorgssenterne i kommunen og Jorunn Amundgård er rådgiver i anskaffelsesavdelingen. De vil fortelle om Fredrikstad kommunes erfaringer med anbud og kontrakter i forbindelse med Inn på tunet.

Les mer om tilbudet på Stene Store gård
.

 

Kongsberg kommune

I Kongsberg er det inngått fireårig rammeavtale med seks gårder.

Tilbudene baserer seg i hovedsak på et samarbeidsforhold mellom gårdbruker og kommunen/institusjoner. Det er kommunen/ institusjoner som står som faglig ansvarlig for kvalitetssikringen og øvrige rammer av tilbudet er regulert i en samarbeidsavtale.

  • Organisere av arbeidet – arbeidslagsmodellen og samarbeid
  • Rammeavtalene med tilhørende dokumenter
  • Erfaringer fra arbeidet gjennom ti år


Erik Almhjell er en av de som har ansvaret for rammeavtalene med gårdbrukerne i Kongsberg og deltar i et tverrfaglig arbeidslag for Inn på tunet i kommunen. 

Les mer på Kongsbergs hjemmeside

 

Inn på tunet Norge SA er et nasjonalt samvirke av Inn på tunet-tilbydere. Ved regionalt ansatte bistår de sine medlemmer med blant annet å svare på anbudskonkurranser, men også salg, markedsføring og faglig utvikling.
Hege Lindstrøm er tidligere Inn på tunet-bonde, som nå er daglig leder av Inn på tunet Norge SA. Hun vil fortelle om erfaringene med anbud av Inn på tunet-tjenester sett fra tilbydernes side.

Les mer om Inn på tunet SA.

Publisert 09.04.2021