Resultater fra forskningsprosjektet "Demensomsorg på gård"

«Demensomsorg på gård» er et avsluttet forskningsprosjekt som hadde til hensikt å utforske kvaliteten ved dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens fra ulike perspektiver. Prosjektet etterspurte brukere, pårørende, tilbydere og kommunenes erfaringer. Denne dag vil tre av de sentrale forskerne i prosjektet presentere resultater fra arbeidet.

Se gjerne Ruralis’ og NIBIOs rapport fra prosjektet Demensomsorg på gård. lere rapporter finner du på www.demensomsorgpagard.no.


Ingeborg Pedersen
er førsteamanuensis ved Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU. Hun har vært involvert i flere forskningsprosjekt med gården som utgangspunkt for velferdstjenester. Hun skal presentere resultater med fokus på gården som kontekst for tjenesten og brukernes aktiviteter på gården. 
Se film som oppsummerer forskningsresultatene og forskningsrapporter på forskningsprosjektets hjemmeside.


Anne  Strøm
Prestvik er seniorrådgiver i NIBIO, har tidligere jobbet med flere prosjekter om Inn på tunet og ledet NIBIOs arbeide i forskningsprosjektet Demensomsorg på gård. NIBIOs del i forskningsprosjektet var blant annet å undersøke kommunenes rasjonale for å ha demensomsorg på gård. På inspirasjonsdagen vil Anne presentere resultater fra prosjektet, deriblant kommunens motivasjon og utvikling av dagaktivitetstilbud på gård for hjemmeboende personer med demens og et kost-nytte perspektiv. 
Se presentasjonen til Anne Strøm Prestvik


Brit Logstein
er ansatt som forsker ved Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning. Hennes fokus i «Demensomsorg på gård» har vært bonden som tilbyder.
Se presentasjonen til Brit LogsteinPublisert 09.04.2021
Dato:
29. april 2021 09.00 - 12.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken (landbruk og helse) og Viken fylkeskommune
Målgruppe:
Alle involverte i prosjektkommunene - Fredrikstad, Hemsedal, Lørenskog, Modum og Oslo ved bydel Nordre Aker. Ressursgruppe og styringsgruppe.