Avlastningstilbud på gård

Alle prosjektkommunene har meldt om at de ønsker å se på muligheten også for avlastningstilbud på gård. Vi har derfor valgt dette som tema denne fagdagen. Vi får høre erfaringer fra faktiske tilbud, om mulighetene innen lovverket for avlastning og om pårørende og brukeres behov for avlastningstilbud.

Vi legger opp til gruppediskusjoner om temaet.

Se presentasjonene fra fagdagen til høyre

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Liv Anita Brekke fra Nasjonalforeningen for folkehelse vil si noe generelt om behovet for avlastning. Pårørende Eva Haukedalen vil fortelle om egne erfaringer med behov for avlastning og kommunens tilbud til dem.

Kristin Ekbråthen fra helseavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken vil ta for seg lovverket om avlastning og hvilke muligheter kommunen har innenfor dette, inkludert ulike eksempler.

Eksempel 1: Freberg gård i Horten kommune

Horten kommune hadde for noen år siden et prosjekt hvor de prøvde ut døgnavlastningstilbud på Freberg gård. Målgruppa for avlastningstilbudet var de som var på dagaktivitetstilbud på gården. Pårørende og brukere var veldig fornøyd med avlastningstilbudet, men andre utfordringer knyttet til sykdom hos gårdbruker gjorde at de ikke kunne fortsette. Prosjektet viste også at det må gjøres bevisste valg rundt blant annet kompetanse hos vikarer, medisinering, beredskap og avtaler.

Lisbeth Haugan fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, forteller om erfaringene i prosjektet – hva som fungerte bra, hva som var de største utfordringene og hva som er viktig å tenke på når man skal etablere et avlastningstilbud på gård.

Eksempel 2: Maurtuva Vekstgård 

Maurtuva Vekstgård holder til i Inderøy kommune i Trøndelag. Her har de TrivselsTreff – et dagaktivitetstilbud for personer med demens de har hatt fra 2012. I tillegg har de siden 2013 drevet PensjonistPensjonatet. I samarbeid med tildelingskontoret i kommunen, kan deltagere på TrivselsTreffet på Maurtuva booke seg pensjonatopphold som tilbys fra mandag morgen til tirsdags ettermiddag en gang per måned.
Daglig leder på Maurtuva Kjerstin Heggdal Grimstad vil fortelle om tilbudet, sammen med fagansvarlig Ida Stene Tangstad og sektorleder Per Arne Olsen fra Inderøy kommune.

 

Publisert 09.04.2021