Inn på tunet - stedet for gode øyeblikk

Det er lagt ut opptak og presentasjoner fra webinaret 29. september 2021 med tema: Leve hele livet – Demensplanen 2025 og Inn på tunet. 

Program, opptak og presentasjoner finner du på her - på nettsiden til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Publisert 05.10.2021
Dato:
29. september 2021 11.00 - 13.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken, helseavd. og landbruksavd. - Velferdsprosjektet
Målgruppe:
Politisk ledelse, kommuneledere og -ansatte innen helse og omsorg, plan, kultur og landbruk, brukere- og pårørenderepresentanter og andre interesserte