Fagdag 1/2 - innkjøpsprosessen og kravspesiifikasjon

Vi får en innføring av regelverket rundt offentlige anskaffelser og de ulike fasene i innkjøpsprosessen

Foredragsholdere: Irene Kildebo og Eirik Rudi fra adokatfirmaet Kildebo AS

Program:

  1. Innledning – kort om oss og arbeidet med utarbeidelse av den nye veilederen for offentlige anskaffelser av Inn på tunet tjenester
  2. Presentasjon av prosjektmodellen vi benytter ved utarbeidelse av veilederen
  3. Gjennomgang av fasene i prosjektmodellen, herunder initieringsfase, utredningsfase, bestillingen, tilbudsfase, utførelse og avslutning
  4. Spørsmål og diskusjon i forhold til prosjektmodellen og hvor langt pilotene har kommet
  5. Utfordringer som særlig ønskes belyst den 28. oktober.

 

Publisert 01.11.2021
Dato:
14. oktober 2021 08.00 - 10.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Inn på tunet-løft-piloten innen demensomsorg
Målgruppe:
Prosjektkommunene ved prosjektledere, innkjøpsansvarlige m.v.