Faggdag 2/2 - innkjøpsprosessen og kravspesiifikasjon

Vi går gjennom utkast til kravspesifikasjoner

Foredragsholdere og ledere av diskusjonen: Irene Kildebo og Eirik Rudi fra Advokatene Kildebo AS.

Tema: Konkurransegrunnlag. Kravspesifiksjon. Tildelingskriterier. Prissetting. Kontraktbestemmelser.
Vi tar utgangspunkt i utkastet til kravspesifikasjon fra Modum og Lørenskog kommuner. Diskusjon.

Publisert 01.11.2021
Dato:
28. oktober 2021 08.00 - 10.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Inn på tunet-løft-piloten innen demensomsorg
Målgruppe:
Prosjektkommunene ved prosjektlederne, innkjøpsansvarlige m.v.