Erfaringstur for å lære mer om Inn på tunet

Tidligere i vår reiste deltakere fra pilotkommunene i Nordland på erfaringstur til Oslo og Viken for å lære mer om Inn på tunet. I rapporten kan du lese mer de ulike stedene vi besøkte og hvilke erfaringer vi gjorde oss. 

Et av besøkene på erfaringsturen var Solberg gård i Lier. Foto: Åge Bergquist
Et av besøkene på erfaringsturen var Solberg gård i Lier. Foto: Åge Bergquist

Bakgrunnen for erfaringsturen

Våren 2021 var vi så heldige å få et digitalt innlegg fra Kongsberg kommune på ett av prosjektets statusmøter med pilotkommunene. Kongsberg kommune har siden forrige Inn på tunet-løft organisert sitt Inn på tunet-arbeid i et tverrfaglig arbeidslag internt i kommunen med en rammeavtale med utvalgte Inn på tunet-tilbydere. I etterkant av innlegget fra Kongsberg kommune, ytret pilotkommunene i Nordland et sterkt ønske om å lære mer fra arbeidet i Kongsberg og da gjerne med et besøk dit.

Samarbeid med pilotprosjektet i Oslo og Viken

I samarbeid med våre kolleger hos Statsforvalteren i Oslo og Viken laget vi et program (se vedlegg) over tre dager med besøkspunkter som i all hovedsak skulle vise eksempler på Inn på tunet-tilbud til barn og unge. Ettersom Statsforvalteren i Oslo og Viken også gjennomfører ett av de fire nasjonale Inn på tunet-pilotprosjektene ble prosjektlederne enige om at det kunne være en god idé å samle deltakerne fra Nordland og fra Oslo og Viken i Kongsberg for 1) å lære av Kongsberg sitt Inn på tunet-arbeid, 2) dele erfaringer fra pilotkommunene i fylkene, og 3) bygge nettverk.

Sterke inntrykk

Vi besøkte Aaraas gård i Nittedal, Abildsø gård i Oslo, Kongsberg kommune, Grytebakke gård i Sande og Solberg gård i Lier. Alle disse stedene ble vi tatt vel i mot, med både omvisning ute på tunet og inne i gårdsbygningene. Tilbyderne og kjøperne fra kommunene som vi møtte, delte av sine erfaringer, og bidro til et godt læringsutbytte. Det som nok gjorde sterkest inntrykk på deltakerne, var da vi fikk møte og høre erfaringene fra elevene selv som har et Inn på tunet-tilbud på Solberg gård. 

God lesing!

Publisert 28.06.2022