Jobber for flere og bedre Inn på tunet-tilbud

Fire utvalgte pilotprosjekter har til sammen fått 10 millioner kroner for perioden 2021-2022. Midlene er en del av satsingen Inn på tunet-løftet 2.  

Gården er en unik arena for mestring, utvikling og trivsel. Illustrasjonsfoto.

Inn på tunet-gårder tilbyr bruk av gårdens unike ressurser til innkjøpere av velferdstjenester i kommunene. Prosjektene skal bidra til å gjøre landbruket enda mer synlig, kompetent og attraktivt som samarbeidspartner for kommunene. 

– Inn på tunet er et tilbud som vi ønsker at enda flere skal få glede av.  Målet med Inn på tunet er å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker.  Å sørge for at kvaliteten på tjenestene er på topp, krever at vi utvikler og forbedrer dem hele tiden. Nettopp det skal disse fire nye pilotprosjektene bidra til, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad da tildelingen ble offentliggjort i november 2020. 


Pilotene som nå får midler skal kartlegge hvilke utfordringer kommuner, fylkeskommuner og NAV møter på når de skal ut og kjøpe Inn på tunet-tjenester. De skal også gjøre en vurdering av kostnader og kvalitet ved bruk av Inn på tunet-tjenester, sammenlignet med tilsvarende tilbud.
 

Disse regionene og pilotprosjektene er tildelt midler: 

  • Nordland – Pilotprosjekt innenfor tjenesteområdet skole og pedagogiske tilbud, for grunnskole. Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune er prosjekteiere og er tildelt 3 000 000 kroner. 
  • Møre og Romsdal - Pilotprosjekt innenfor tjenesteområdet skole og pedagogiske tilbud, for videregående skole. Fylkesmannen i Møre og Romsdal er prosjekteier og er tildelt 2 400 000 kroner. 
  • Oslo og Viken - Pilotprosjekt innenfor tjenesteområdet demensomsorg. Fylkesmannen i Oslo og Viken er prosjekteier og er tildelt 3 000 000 kroner. 
  • Vestland - Pilotprosjekt innenfor tjenesteområdet psykiatri, rus og arbeidstrening. Fylkesmannen i Vestland er prosjekteier og er tildelt 1 460 000 kroner. 

 

Gårdsmiljøet gir en unik arena for lærings og mestringsaktiviteter 
Det er rundt 400  godkjente Inn på tunet gårder i Norge i dag. Disse gir tilbud til innkjøpere av velferdstjenester i kommuner og fylker på områder som oppvekst og opplæring, psykisk helse, rus og arbeidstrening, helse og omsorg. 

Inn på tunet-aktiviteter tar utgangspunkt i både gårdens og bondens ressurser. Aktiviteter som stell av dyr og planter, matlaging basert på gårdens ressurser, drift av skogen og kulturlandskapet, vedlikehold av maskiner og bygningsmasse er noe av det som gir grunnlaget for Inn på tunet-tilbudene. Mulighetene varierte og praktiske aktiviteter som er tilpasset deltagerne i tilbudet er store. Tilbudene gjennomføres i nært samarbeid med oppvekst-, utdannings-, helse- eller sosialsektoren. 

 

Om Inn på tunet-løftet 2 
Inn på tunet-løftet 2 ble avtalefestet i Jordbruksavtalen for 2019, og skal bidra til å utvikle markedet og utnytte næringspotensialet i større grad, slik at landbruket tas i bruk som arena for lærings- og mestringsaktiviteter i kommunene. 

Inn på tunet-løftet 2 består av to ulike tiltak, der tiltak 1 er gjennomføringen av disse fire pilotprosjektene, mens tiltak 2 skal sørge for at kunnskapen fra disse pilotene blir delt med alle eksisterende og potensielle kjøpere og tilbydere av Inn på tunet-tjenester.  

Her kan du lese mer om satsingen Inn på tunet-løftet 2. 

 

Publisert 10.05.2021

Demensomsorg 

Hege Lunde Aae 

Statsforvalteren i Oslo og Viken
tlf. 41 93 62 63

 

Grunnskole

Ingrid Roaldsen 

Statsforvalteren i Nordland
tlf. 75 54 78 46

 

Rus, psykiatri og arbeidstrening

Ragna Flotve 

Statsforvalteren i Vestland
tlf. 55 57 21 72

 

Videregående skole  

Elin Nesje Sætre 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal
tlf. 71 25 84 28