Inn på tunet - fagdag 19. oktober

Som del av prosjektet arrangerer vi ein fagdag for IPT-tilbydarane i Møre og Romsdal 19. oktober i Molde.

Tid: 19. oktober kl. 09.30-16.00
Stad: Scandic Alexandra, Molde

Frå programmet:

- Barnevernreformen/oppvekstreformen - kan IPT ha ei rolle her? v/Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

- Mogelegheitene for bruk av IPT som alternativ opplæringsarena – presentasjon av kartlegging i Møre og Romsdal v/Oxford Research

- Korleis forstå det offentlege som innkjøpar? v/Møre og Romsdal Fylkeskommune

- Kva skal til for å verte godkjent som lærebedrift? v/Møre og Romsdal Fylkeskommune

- Korleis gjere det lett for kjøpar av IPT-tenester? Slik gjer vi det! v/Line Stølan, Stall Stølan på Tingvoll og Veronica Reinås, Eikra gard på Stjørdal

- Kva må til for auka bruk av IPT i vidaregåande opplæring? v/Henrik Stensønes, leiar i kultur-, næring- og folkehelseutvalet og rådgjevar Kristiansund vg skule

- Kva kan IPT-næringa gjere for å verte attraktive i vidaregåande opplæring? Gruppearbeid

Økonomi: Gratis. Andre interesserte er også velkomne til å delta gratis. 

Påmelding:  Det er elektronisk bindande påmelding innan 11. oktober 2022.  

Les meir og meld deg på her: Inn på tunet - fagdag 

Publisert 04.10.2022