Avslutningskonferanse for pilotprosjektet i Nordland

Statsforvalteren i Nordland inviterer til avslutningskonferanse for det nasjonale Inn på tunet-pilotprosjektet som har vært gjennomført fra 2020 til 2022 i utvalgte kommuner i Nordland. 

Mer informasjon kommer!

Tegning av elev i Vågan kommune som har fått Inn på tunet-tilbud i pilotprosjektperioden. Foto: Vågan kommune
Tegning av elev i Vågan kommune som har fått Inn på tunet-tilbud i pilotprosjektperioden. Foto: Vågan kommune

Avslutningskonferansen gjennomføres som en del av den nasjonale Inn på tunet-uka (uke 45) og vil være en kombinasjon av en fysisk konferanse i Svolvær og en to-timers digital sending 8. november kl. 9-11. De påfølgende dagene kommer hvert av fylkene som har gjennomført pilotprosjekter til å ha hver sine digitale sendinger. Se lenke til Inn på tunet-uka.

På avslutningskonferansen vil pilotkommunene dele sine erfaringer fra arbeidet i sine respektive kommuner, samt at samarbeidspartnere og forskere vil presentere sitt arbeid og sine resultater. 

Publisert 17.06.2022
Dato:
7. november 2022 12:00 - 8. november 2022 12:00
Stad:
Svolvær
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland