Felles workshop i Kongsberg for pilotkommunene fra Oslo og Viken og Nordland

5. april møttes deltakere fra pilotprosjektene i Oslo og Viken og Nordland i Kongsberg for å lære av kommunens tverrfaglige Inn på tunet-arbeid. I tillegg ble det erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom alle deltakerne. 

Deltakere fra pilotprosjektet i Oslo og Viken og Nordland besøkte Kongsberg for å lære av deres Inn på tunet-arbeid. Foto: Åge Bergquist

Nordlandskommunene på erfaringstur

Pilotkommunene i Nordland var i perioden 4.-6. april på erfaringstur til Oslo og Viken for å lære mer om Inn på tunet. Bakgrunnen for denne turen var at pilotkommunene i Nordland spesifikt hadde ytret et ønske om å lære mer av Kongsberg og deres tverrfaglige "arbeidslagsmodell" for Inn på tunet. Ønsket kom i etterkant av et webinar der Nordlandskommunene hadde fått høre om arbeidet i Kongsberg. Dette var veldig interessant for Nordlandskommunene og de ønsket blant annet å lære mer om rammeavtalen de har med Inn på tunet-tilbydere og det tverrfaglige arbeidet internt i Kongsberg kommune.

Erfaringsutveksling mellom pilotfylkene

Prosjektleder for pilotprosjektene i Nordland, Ingrid Roaldsen og i Oslo og Viken, Hege Lunde Aae, fant ut at når Nordland var på reise i Oslo og Viken,  kunne detvvære interessant for deltakerne i pilotprosjektene i de respektive fylkene å møtes til erfaringsutveksling, samtidig som de fikk lære av arbeidet til Kongsberg kommune. Arbeidslaget for Inn på tunet i Kongsberg kommune var svært positive til ideen om et felles møte, og satte av en hel dag til å være sammen med deltakerne fra Oslo og Viken og Nordland. 

På workshopen ble det derfor lagt opp til at pilotkommunene fikk dele sine erfaringer fra arbeidet så langt. Til tross for at Nordland jobber med Inn på tunet til elever i grunnskolen og i Oslo og Viken til personer med demens, er det likevel mange av de samme utfordringene kommunene støter på når de skal starte å bruke Inn på tunet til sine innbyggere. 

image8xmfh.png

Hege Lunde Aae, prosjektleder for pilotprosjektet i Oslo og Viken og Ingrid Roaldsen, prosjektleder for pilotprosjektet i Nordland. Foto: Åge Bergquist

Arbeidslaget for Inn på tunet i Kongsberg

I tillegg til deltakere fra pilotkommunene i Oslo og Viken og Nordland, deltok også prosjektleder for Inn på tunet-løftet 2 hos Landbruksdirektoratet, Ann-Kathrin Billing, samt én av forskerne som følger arbeidet i kommunene i Nordland. Kongsberg kommune innledet dagen, der arbeidslaget for Inn på tunet delte sine erfaringer fra sitt mangeårige-, og tverrfaglige arbeid for å gi innbyggerne et Inn på tunet-tilbud.

Blant annet fikk deltakerne høre hvordan Inn på tunet-arbeidet er organisert som en rammeavtale med utvalgte Inn på tunet-tilbydere. Dette gir en langsiktig forutsigbarhet, som er viktig for alle parter; kommunen, tilbydere og brukere. Én av tilbyderne som Kongsberg samarbeider med, sa at en stor fordel med dette, var blant annet at de som tilbyder kan viser til en langsiktig avtale med kjøper, noe som igjen er positivt dersom de skal søke investeringsmidler fra Innovasjon Norge. 

imagexqtd9.png

Deltakerne har gruppearbeid med erfaringsutveksling. Foto: Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland

Dernest fikk alle deltakerne delta i gruppearbeid for å utveksle erfaringer og stille mer konkrete spørsmål til representantene fra Kongsberg. Også pilotprosjektene for grunnskole og demensomsorg ble presentert for alle deltakerne. Viktigst av alt, var at kommunene som deltar i pilotprosjektene i både Nordland og Oslo og Viken fikk presentert hvordan de har arbeidet med Inn på tunet. Sist, men ikke minst fikk deltakerne høre fra tilbyderne i Kongsberg hvordan de samarbeider med kommunen om det tilbudet som gis. Dagen i Kongsberg ble avsluttet med felles middag for alle deltakerne.

Prosjektlederne, Ingrid Roaldsen og Hege Lunde Aae, ønsker også å takke arbeidslaget i Kongsberg for deres bidrag til en innholdsrik og lærerrik dag. 

Publisert 22.04.2022