Kva må til for auka bruk av Inn på tunet i vidaregåande opplæring?

Dette spørsmålet skal ei kartlegging hos dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal prøve å gje svar på.

Oxford Research skal gjennomføre ei kartlegging av moglegheiter og bruk av alternative opplæringsarenaer i den vidaregåande opplæringa i Møre og Romsdal,
Oxford Research skal gjennomføre ei kartlegging av moglegheiter og bruk av alternative opplæringsarenaer i den vidaregåande opplæringa i Møre og Romsdal, Foto: Scanstockphoto.

Som del av eit nasjonalt Inn på tunet-løft, vart Statsforvaltaren i Møre og Romsdal tildelt ein av fire pilotprosjekt av Landbruksdirektoratet hausten 2020. Vår pilot er retta mot mogelege innkjøpararar av Inn på tunet-tenester i den vidaregåande skulen. Meir informasjon om Inn på tunet-løftet finnast her: https://www.innpatunetloftet.no/nn/

Kartelegge moglegheiter

Som ledd i prosjektet skal Oxford Research gjennomføre ei kartlegging av moglegheiter og bruk av alternative opplæringsarenaer i den vidaregåande opplæringa i Møre og Romsdal.

Studien skal kartlegge behov, kunnskap, erfaringar og moglegheitsrommet som Inn på tunet representerer, sett frå skulane og skuleeigar sitt perspektiv. Gjennom kartlegginga ynskjer vi å få kjennskap til kva som må til for auka bruk av Inn på tunet-tenester i vidaregåande opplæring.

Rapporten frå Oxford Research skal vere klar 15. august.

Publisert 20.05.2022