Avslutning av pilotprosjekt, med arbeid, psykisk helse og integrering under lupa

Pilotprosjektet i Vestland er avslutta. Vi har gjort oss mange erfaringar å ta med til vidare arbeid med å løfta Inn på tunet som arena for velferdstenester.

Språk- og arbeidstrening har vore ein del av pilotprosjektet. Her er ei gruppe i gang med å ta opp poteter.
Språk- og arbeidstrening har vore ein del av pilotprosjektet. Her er ei gruppe i gang med å ta opp poteter.
Publisert 19.12.2022