Kontakter

Demensomsorg 

Hege Lunde Aae 

Statsforvalteren i Oslo og Viken
tlf. 41 93 62 63

 

Grunnskole

Ingrid Roaldsen 

Statsforvalteren i Nordland
tlf. 75 54 78 46

 

Rus, psykiatri og arbeidstrening

Ragna Flotve 

Statsforvalteren i Vestland
tlf. 55 57 21 72

 

Videregående skole  

Elin Nesje Sætre 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal
tlf. 71 25 84 28

 

Publisert 16.04.2021