Studiebesøk Kongsberg

Studiedag til Kongsberg med Inn på tunet-løftet Nordland (grunnskolepiloten)

Vi har tidligere lært om «Kongsbergmodellen» og hvordan de organiser arbeidet i arbeidslag i Kongsberg kommune. Inn på tunet-løftet i Nordland inviterer nå sine kommuner på tur til Oslo og Viken og i den forbindelse er vi også invitert til å bli med dem en dag til Kongsberg. Vi vil få lære mere om hvordan de organiserer arbeidet innad i kommunen med et eget arbeidslag for Inn på tunet og hvordan de benytter rammeavtaler for sine tjenester.  Vi får også møte en eller flere Inn på tunet-tilbydere som har hatt avtale Kongsberg siden 2009. Tilbydere deler sine erfaringer om samarbeidet med kommunen gjennom disse 13 årene.

Foreløpig program:

kl. 10.30 oppmøte i Kongsberg rådhus, Kirkegata 1, 3616 Kongsberg

Delta sammen med Inn på tunet-løft prosjektet i Nordland og Arbeidslaget til Kongsberg kommune hele dagen. Kongsberg sin demenskoordinator er også med denne dagen. Kongsberg utarbeider et detaljert program for dag som de deler med oss i uke 12.

kl. 17.00. Middag med arbeidslaget og deltagerne fra Nordland

Publisert 10.03.2022
Dato:
5. april 2022 10:30 - 17:00
Sted:
Kongsberg kommune
Arrangør:
Grunnskolepiloten og demenspiloten i Inn på tunet-løftet
Målgruppe:
Prosjektkommunene i demenspiloten og grunnskolepiloten i IPT-løftet