Nytt e-læringkurs innen demensomsorg

E-læringskurset skal gi kunnskap om demens, personsentrert omsorg og miljøbehandling og er rettet mot Inn på tunet-tilbydere. 

Målet med e-læringskurset er at Inn på tunet-tilbydere skal være forberedt og ha en grunnleggende kompetanse om demensomsorg og være attraktive leverandører av tjenester til kommunene.

Temaer i kurset er relevante lover og retningslinjer som regulerer drift av dagaktivitetstilbud for personer med demens, tildeling av plasser, inntak og uttak av brukere, taushetsplikt, dokumentasjonsplikt og journalføring. I tillegg lærer man hva personsentrert omsorg er og hvordan det brukes i Inn på tunet-tilbudet. Meningsfulle aktiviteter for personer med demens, miljøbehandling, rutiner og hvordan møte og løse situasjoner med utfordrende atferd er også tema.

Kurset inneholder flere refleksjonsoppgaver og spørsmål til innholdet man har gått gjennom.
Kurset er bygget opp med seks leksjoner som til sammen dekker temaene gjennom tekst, filmer, lydfiler og oppgaver.

Tilbyder kan underveis i kurset jobbe med å lage en utdypende presentasjon av egen gård og hva som kan tilbys personer med demens. Alle med bestått sluttest får kursbevis.

Kurset kan du ta gratis hos Aldring og helse og er åpent for alle. Du må logge inn med ID-port. 

Se film om e-læringskurset:

E-læringskurset er utviklet av Aldring og helse på oppdrag fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, som en del av Inn på tunet-løftet 2 og pilotprosjektet innen demens.
Kurset er finansiert av Viken fylkeskommune og Landbruksdirektoratet.

Publisert 18.10.2021