Engasjerte Inn på tunet-tilbydere innen demensfeltet

22 Inn på tunet-bønder, fra de som ønsker å starte til de som har drevet i flere år, møttes på Aaraas gård i Nittedal 6. april 2022. I tillegg til å bli kjent med hverandre og utveksle erfaringer ble det også faglig påfyll.

Inn på tunet-tilbyder Margrethe Henden Aaraas fra Aaraas gård viser en gruppe av deltagerne rundt på gården.

Samlingen var på Aaraas gård i Nittedal hvor tilbyder Margrethe Henden Aaraas leverer Inn på tunet-tjenester til personer med demens.  Både Lillestrøm og Nittedal kommuner kjøper Inn på tunet-tjenester av Margrethe, to dager hver i uka.

Fagsamlingen var en del av prosjektet med å utvikle et e-læringskurs for Inn på tunet-bønder om demensomsorg. E-læringskurset ble lansert høsten 2021 og er utviklet av Aldring og helse på oppdrag fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Les mer om e-læringskurset

Anita Panman og Hege Aae fra Statsforvalteren ønsket velkommen og fortalte litt om rammene rundt Inn på tunet og tilbud til personer med demens. De fortalte også om Inn på tunet-løftet, der Oslo og Viken har pilotprosjektet om Inn på tunet og demens.

Signe Tretteteig fra Aldring og helse presenterte e-læringskurset, som ligger gratis på Aldring og helse sin nettside. Målet med e-læringskurset er at Inn på tunet-tilbydere skal være forberedt og ha en grunnleggende kompetanse om demensomsorg og være attraktive leverandører av tjenester til kommunene.

Særlig for bønder som ønsker å starte med Inn på tunet-tjenester til personer med demens, er det aktuelt å ta kurset "Inn på tunet-skolen". Dette er også et gratis, digitalt kurs, hvor man lærer om hva Inn på tunet er, hvordan gården kan brukes som en arena, gårdbrukeren som en ressurs og Inn på tunet som næringsvei. Amund Johnsrud fra Norges Bondelag presenterte kurset. Stiftelsen Norsk mat som har ansvaret for godkjenningsordningen for Inn på tunet-gårder, krever at bønder tar "Inn på tunet-skolen" før de går igang med godkjenningsprosessen.

Faglig vandring

Deltagerne ble delt i grupper som besøkte fire "poster" på gården:

  • Tilbyder Mona Skogen fra Fredrikstad har samarbeidet med Fredrikstad kommune om Inn på tunet-tjenester til personer med demens i snart 11 år. Hun fortalte om sine erfaringer og tanker rundt prissetting av tjenestene og svar på anbudskonkurranser.

  • Hege Lile Stavnås og Linda Svendsen fra Nittedal kommune fortalte hva de tenker er viktig når nye tilbydere skal ta kontakt med kommunen og markedsføre sin gård.

  • Signe Tretteteig fra Aldring og helse hadde også et innlegg om demenssykdom og symptomene man kan få. Aldring og helse tilbyr mange kurs om demens som først og fremst er beregnet på helsepersonell, men som også kan være nyttige for Inn på tunet-tilbydere innen demensområdet. Se Aldring og helse sin hjemmeside.

  • Tilbyder Margrethe Henden Aaraas hadde omvisning på gården med de fire gruppene og fortalte om aktivitetene på gården, hvor engasjert man kan bli i deltagerne og samarbeidet med kommunene. Margrethe, som er tidligere journalist og kulturarbeider, ga også deltagerne en liten smak av hvordan det kan være å være på Aaraas, blant annet med allsang, fyr på bålpanna i lysthuset, deilig mat og god stemning.

 

Program og presentasjoner fra fagdagen finner du her

Publisert 08.04.2022