Ny film om Inn på tunet for personer med demens

Filmen forklarer hva Inn på tunet-tilbud er og hva et slikt tilbud kan bety for personer med demens og deres pårørende. I filmen er det intervju med både en bruker, en pårørende og en ansatt om deres erfaringer med Inn på tunet-tilbud. 

Utviklingen av antallet perseoner med demens fremover, og myndighetenes mål for tjenester til personer med demens og avlastningstilbud for pårørende vil du også få høre litt om. Kommunen, som kjøper av tjenestene får også noen tips til hva som er viktig med samarbeid med en Inn på tunet-tilbyder.

Her kan du se filmen og lære mer om Inn på tunet tilbud for personer med demens:

Takk til alle bidragsyterne!


Publisert 16.12.2022