Studiebesøk og prosjektmøte på Skjerven gård, Oslo

Vi besøker Skjerven gård i Oslo hvor Tori og Jon Ivar Bakke har hatt Inn på tunet i samarbeid med Oslo kommune i flere år.

Program

09.30 - Felles taxi fra Oslo S til Skjerven gård for de som kommer med toget

10.00 – Møte i prosjektgruppa i stuene på Skjerven – aktuelle saker: runden, kommende kartleggingsskjemaer og konferanse for Inn på tunet-pilotene i uke 45. Har dere innspill, kom med dem.

11.30 – Brukerne er på tur. Vi spiser lunsj, mens vi får orientering fra vertskapet på Skjerven – Tori og  Jan Ivar Bakke. Elin sier litt om samarbeidet Oslo kommune har hatt med Skjerven.

12.45 – Brukerne hjem fra tur. Kaffe, kringle, aktivitet

Ca. 14.00 – Fellestransport tilbake til Oslo S som de som skal ta toget

Publisert 10.03.2022
Dato:
21. april 2022 10.00 - 15.00
Sted:
Skjerven gård, Oslo
Arrangør:
Inn på tunet-løftet, demenspiloten
Målgruppe:
Prosjektkommunene i demenspiloten