Erfaringer på deling

De fem prosjektkommunene i demenspiloten samlet mye nyttig kunnskap og erfaring da vi besøkte tre Inn på tunet gårder for personer med demens.

Selv om prosjektkommunene våre er i ulike faser for å kjøpe Inn på tunet-tjenester for personer med demens, er det svært nyttig å besøke kommuner og Inn på tunet-gårder som samarbeider og å høre deres erfaringer. 

I september besøkte vi Aaraas gård i Nittedal, Penningsrud gård på Stavsjø og og Lillehov gård på Løten. Alle har i samarbeid med kommunen funnet sine løsninger for å gi gode Inn på tunet-tilbud.

Aaraas gård i Nittedal møtte vi Margrethe Henden Aaraas som er utdannet journalist og har jobbet som kulturformidler i mange år. Hun har drevet Inn på tunet-tilbud siden 2016 og har idag avtaler med Nittedal og Lillestrøm kommuner - 2 dager hver per uke.  Ansatte fra kommunen og flere frivillige jobber i Inn på tunet-tilbudet i tillegg til Margrethe. I en leilighet på gården har de også testet ut avlastningstilbud, for én bruker som allerede er kjent på gården, fra søndag til søndag. På Aaraas har de også seniorkafé én dag i uka.

Penningsrud gård på Stavsjø har Linda Bakke tilbudt dagaktivitetstilbud i samarbeid med Ringsaker kommune siden 2019. Nå er det Inn på tunet-tilbud tre dager i uka. Linda Bakke er sykepleier og har selv ansatt en person som jobber i tilbudet. Aktivitetene er varierte, også gjennom året: fra kontakt med dyr, verkstedaktiviteter, turer, høsting og matlaging - for å nevne noe. Linda Bakke har ønske om å utvide tilbudet til 5 dager per uke, og evt. se på muligheten for avlastningstilbud.

Lillehov gård på Løten har Ingunn Sigstad Moen drevet Inn på tunet-tilbud for personer med demens siden 2004. Hun har avtaler både med Løten, Hamar og Stange kommuner. En gruppe er for eldre og en for yngre personer med demens. Men for begge grupper er fysisk form viktig og fleksibilitet i tilbudet er avgjørende. Aktivitetene er knyttet opp til årstidene, aktivitetene på gården og omgivelsene. Dagaktivitetstilbudet bidrar til struktur i hverdagen, sosial støtte, opplevelse av fellesskapet og avlastning for pårørende.

Vi fikk grundig gjennomgang av innholdene i tilbudene og hvordan kommunene og tilbyderne samarbeidet.

Temaer som prosjektkommunene er spesielt opptatt av er:

 • anskaffelsesprosess og kravspesifikasjoner
 • hvordan tilbudet ble startet
 • transportløsninger
 • dokumentasjon av brukerne
 • samarbeidsavtaler og kontaktpunkter mellom tilbyder og kommunen
 • rekruttering av nye brukere
 • kriterier ved overføring av brukere til nytt tilbud
 • gruppesammensetningen blant brukerne
 • kontakt med pårørende
 • økonomi fagkompetanse i tilbudet
 • matservering

Informasjonen vil komme godt med når Modum og Lørenskog for første skal i gang med å kjøpe Inn på tunet-tjenester for personer med demens. Men også for Fredrikstad, Hemsedal og Oslo ved bydel Nordre Aker er var studieturen nyttig med tanke på å utvikle sine Inn på tunet-tilbud videre. 

Publisert 04.10.2021