Prosjektstatus mars 2022

De fem prosjektkommunene i demenspiloten høster erfaringer med anskaffelser og konkurransegrunnlag, avlastning på gård, samarbeid med nabokommuner og hvordan kommunen får på plass finansiering.

 

I andre delrapport fra prosjektet kan du lese mer om status i kommunene og aktivitetene i prosjektet.

 

Publisert 18.03.2022