Sluttkonferanser for demensprosjektet i Inn på tunet-løftet

10. november arrangerte vi sluttkonferanse i Drammen for de som har vært involvert i prosjektet. 11. november, som en del av Inn på tunet uka, arrangerte vi sluttwebinar, som var åpent for alle interesserte.

Styringsgruppa for demensprosjektet - f.v. Janne Buhaug (Viken fylkeskommune), Famara Sanyang, Nina Glomsrud Saxrud og Otto Galleberg - alle Statsforvalteren i Oslo og Viken

Presentasjoner og filmer fra de to fagdagene ligger i margen til venstre.

Publisert 17.12.2022