Inn på tunet-løftet 2

Fire utvalgte pilotprosjekter har til sammen fått 10 millioner kroner for perioden 2021-2022. Midlene er en del av satsingen Inn på tunet-løftet 2.  
 
Pilotene som har fått midler skal kartlegge hvilke utfordringer kommuner, fylkeskommuner og NAV møter på når de skal ut og kjøpe Inn på tunet-tjenester. De skal også gjøre en vurdering av kostnader og kvalitet ved bruk av Inn på tunet-tjenester, sammenlignet med tilsvarende tilbud.

Inn på tunet-gårder tilbyr bruk av gårdens unike ressurser til innkjøpere av velferdstjenester. Prosjektene skal bidra til å gjøre landbruket enda mer synlig, kompetent og attraktivt som samarbeidspartner for kommunene, NAV og andre kjøpere.
 

– Inn på tunet er et tilbud som vi ønsker at enda flere skal få glede av.  Målet med Inn på tunet er å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker.  Å sørge for at kvaliteten på tjenestene er på topp, krever at vi utvikler og forbedrer dem hele tiden. Nettopp det skal disse fire nye pilotprosjektene bidra til, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad da tildelingen ble offentliggjort i november 2020. 

Les mer

Hva er Inn på tunet?

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.