Inn på tunet-løftet 2

Fire utvalgte pilotprosjekter har til sammen fått 10 millioner kroner for perioden 2021-2022. Midlene er en del av satsingen Inn på tunet-løftet 2.  
 
Pilotene som har fått midler skal kartlegge hvilke utfordringer kommuner, fylkeskommuner og NAV møter på når de skal ut og kjøpe Inn på tunet-tjenester. De skal også gjøre en vurdering av kostnader og kvalitet ved bruk av Inn på tunet-tjenester, sammenlignet med tilsvarende tilbud.

Inn på tunet-gårder tilbyr bruk av gårdens unike ressurser til innkjøpere av velferdstjenester. Prosjektene skal bidra til å gjøre landbruket enda mer synlig, kompetent og attraktivt som samarbeidspartner for kommunene, NAV og andre kjøpere.
 

– Inn på tunet er et tilbud som vi ønsker at enda flere skal få glede av.  Målet med Inn på tunet er å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker.  Å sørge for at kvaliteten på tjenestene er på topp, krever at vi utvikler og forbedrer dem hele tiden. Nettopp det skal disse fire nye pilotprosjektene bidra til, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad da tildelingen ble offentliggjort i november 2020. 

Les mer

Sluttkonferanse Inn på tunet-løftet 29.08.2023

Landbruksdirektoratet inviterer til digital avslutningskonferanse for Inn på tunet-løftet 29. august kl. 12-14.

Lær mer om Inn på tunet og gården som alternativ arena innen utdanning, omsorg, arbeidstrening og integrering. Hør erfaringer fra ulike tilbud rundt i landet og få råd om oppstart, samarbeid og utvikling. 

Påmelding og mer informasjon her.

Hva er Inn på tunet?

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.