Digitalt Midtveisseminar

Vi inviterer alle som er involverte i Inn på tunet-pilotprosjektet til digitalt  Midtveisseminar 9.-10. februar 2022. Meld deg på i dag! Påmeldingsfristen er 7. februar 2022. 

Midtveisseminar for Inn på tunet-pilotdeltakerne 9.-10. februar 2022

Pilotprosjektet er midtveis

Nordlands nasjonale pilotprosjekt Inn på tunet i Nordlandskommunene, er allerede over halvveis i pilotperioden. Det er lagt ned en solid innsats i pilotkommunene og av samarbeidspartnerne. Ett av fellestiltakene er å gjennomføre et Midtveisseminar der de involverte kommunene og samarbeidspartnerne samles for å dele erfaringer og for å legge planer for siste del av arbeidet. Dessverre setter pandemien nok en gang begresninger slik at samlingen ikke kan gjennomføres fysisk. Vi håper likevel at de deltakende kommunene og samarbeidspartnerne i prosjektet deltar på det digital arrangementet. 

Erfaringsdeling og nyttig kunnskap på programmet

Til tross for at semnaret gjennomføres digitalt, står det mye interessant på programmet som vi håper pilotkommunene og samarbeidspartnerne kan ha stor nytte av. Noe av det som er på programmet er som følger:

  • Én av pilotkommunene, Vågan, vil dele sine erfaringer med tilbudet som de etablerte fra høsten 2021 til elever i grunnskolen.
  • Vi vil også høre fra advokatfirmaet Kildebo fortelle om innkjøp av Inn på tunet-tjenester til elever i grunnskolen.
  • Leder av Statsforvalterens Forum Barn og unge vil gi oss alle en innføring i FNs Bærekraftsmål og Barnekonvensjonen - noe som vil være nyttig for alle som jobber med barn og unge og Inn på tunet.
  • Det vil også legges opp til gruppearbeid i break-out rooms i Teams, slik at kommunene kan dele erfaringene som de har gjort seg gjennom å delta i pilotprosjektet så langt. 

Detaljert program kommer så snart dette er klart. Vi gleder oss til samling sammen med dere!

Vel møtt!

Praktisk informasjon

Påmelding og lenke til digitalt møte

Benytt skjemaet til påmelding. Påmeldingsfrist er 7. februar.

Du vil få tilsendt digital lenke til Midtveisseminaret på e-post dagen før.

Merk at endringer kan forekomme.

 

 

Publisert 02.12.2021
Dato:
9. februar 2022 12.00 - 10. februar 2022 15.00
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Alle involverte i Nordlands nasjonale pilotprosjekt: Inn på tunet-tilbydere, gårdbrukere, landbruksforvaltning, lærere, rektorer, oppvekstledere fra pilotkommunene Hadsel, Meløy, Sortland og Vågan, samt fra erfaringskommunen Bodø. I tillegg samarbeidspartnere og følgeforskere.
Påmeldingsfrist:
7. februar 2022 23.00