Prosjektgruppa

Statsforvalteren i Nordland har en egen tverrfaglig prosjektgruppe som jobber med Inn på tunet. På denne måten sikrer vi best mulig kompetanse til kjøpere, brukere, og tilbydere av Inn på tunet. Det er også denne prosjektgruppa som er ansvarlig for å gjennomføres aktivitetene i det nasjonale pilotprosjektet Inn på tunet i Nordlandskommunene som er rettet mot elever i grunnskolen.

Byporten i Bodø er arbeidsstedet for Statsforvalterens ansatte. Inn på tunet-arbeidet gjennomføres på tvers av mange avdelinger. Foto: Statsforvalteren i Nordland
Byporten i Bodø er arbeidsstedet for Statsforvalterens ansatte. Inn på tunet-arbeidet gjennomføres på tvers av mange avdelinger. Foto: Statsforvalteren i Nordland

Prosjektgruppa består av representanter fra 

Helse- og vergemålsavdelinga:

Julie Tangen

Linn Orø Sund

Landbruks- og reindriftsavdelinga:

Ingrid Roaldsen (prosjektleder)

Oppvekst- og velferdsavdelinga:

Eirik Arntsen

Linn-Charlott Nordahl

 

Styringsgruppa

Direktørene i de nevnte avdelingene utgjør styringsgruppa til pilotprosjektet Inn på tunet i Nordlandskommunene, sammen med fylkesråd for næring i Nordland, Linda Helén Haukland, og ledes av assisterende statsforvalter Monica Iveland.

Publisert 22.04.2021