Prosjektgruppa

Statsforvalteren i Nordland har en egen tverrfaglig prosjektgruppe som jobber med Inn på tunet. På denne måten sikrer vi best mulig kompetanse til kjøpere, brukere, og tilbydere av Inn på tunet. Det er også denne prosjektgruppa som er ansvarlig for å gjennomføres aktivitetene i det nasjonale pilotprosjektet Inn på tunet i Nordlandskommunene som er rettet mot elever i grunnskolen.

Prosjektgruppa f.v. Ingrid Roaldsen, Julie Tangen, Heidi Bolte og Eirik Arntsen. Foto: Marianne Bakos, Statsforvalteren i Nordland
Prosjektgruppa f.v. Ingrid Roaldsen, Julie Tangen, Heidi Bolte og Eirik Arntsen. Foto: Marianne Bakos, Statsforvalteren i Nordland

Prosjektgruppa består av representanter fra 

Helse- og omsorgsavdelinga:

Julie Tangen

Landbruks- og reindriftsavdelinga:

Ingrid Roaldsen (prosjektleder)

Oppvekst- og utdanningsavdelinga:

Eirik Arntsen

Sosial- og vergemålsavdelinga:

 

 

Styringsgruppa

Direktørene i de nevnte avdelingene utgjør styringsgruppa til pilotprosjektet Inn på tunet i Nordlandskommunene, sammen med fylkesråd for næring i Nordland, Linda Helén Haukland, og ledes av assisterende statsforvalter Monica Iveland.

Publisert 22.04.2021