Kommunene

Inn på tunet i Nordlandskommunene gjennomføres i fire ulike utvalgte pilotkommuner. Kunnskapen fra de deltakende kommunene i Nordland skal bidra til at flere elever i hele Norge kan få et godt Inn på tunet-tilbud. 

Representanter fra Hadsel kommune besøkte Vågan kommune for å lære mer om Inn på tunet våren 2019. Foto: Statsforvalteren i Nordland

Sortland, Hadsel, Vågan og Meløy er pilotkommunene i Nordland.

Hensikten med det nasjonale Inn på tunet-pilotprosjektet er å få kunnskap om hvilke vurderingen og avveininger kommunene gjør, når de skal starte opp et samarbeid med en Inn på tunet-tilbyder. Blant annet skal man se på hvilke utfordringer de møter på og hvordan disse løses. For å gi best mulige svar på dette, har Nordland valgt ut fire kommuner med ulike utgangspunkt, slik at flest mulig kommuner i Norge kan kjenne seg igjen i erfaringene.

Kommuner med ulike utgangspunkt

Noen av kommunene som deltar har ingen erfaring med verken kjøp eller bruk av Inn på tunet-tjenester, og har per dags dato ingen godkjente tilbydere. Noen kommuner har kjennskap til Inn på tunet, men mangler tilbydere eller ønsker å utnytte potensialet i Inn på tunet til elever i grunnskolen gjennom å forankre Inn på tunet som et tiltak både administrativt og politisk. En kommune benytter i dag Inn på tunet til andre brukergrupper enn elever i grunnskolen. 

Publisert 22.04.2021

Besøk nettsidene til kommunene