Nyttige lenker

Her finner du en oversikt over nyttige lenker knyttet til Inn på tunet som et tilbud til elever i grunnskolen. 

Illustrasjonsfoto. iStock.

Finn godkjent Inn på tunet-tilbyder

Lenke til Matnasjonen Norge sin nettside med oversikti over godkjente Inn på tunet-tilbydere i Nordland. Her kan du også finne gårder i andre fylker og sortere etter kommune.

Statsforvalteren i Nordland sin nettside om Inn på tunet

Statsforvalteren i Nordland har en egen underside som omhandler Inn på tunet. Her kan du lese om aktuelle saker knyttet til Inn på tunet, samt finne nyttig informasjon enten du er gårdbruker, Inn på tunet-tilbyder, kjøper av Inn på tunet-tjenester, eller bruker av tjenestene. 

Nasjonal veileder

Her finner du den nasjonale veilederen Inn på tunet - Gården som læringsarena for barn og unge, som omhandler gården og de mulighetene som ligger i å bruke den i undervisningen til elever. 

Fagfornyelsen i grunn- og videregående skole

Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir fornyet. De nye læreplanene begynner å gjelde fra august 2020. Overordnet del av læreplanverket er også ny. Les mer om fagfornyelsen her.

Regjeringen om barn og unge

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole

Nye sjanser - bedre læring - Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp. Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (Stoltenbergutvalget)

Utvalgt forskning om Inn på tunet 

Gårdsbaserte omsorgs- og velferdstjenester i Nordland: Intervju av 19 tilbydere

Nordlandsforskning gjennomførte i 2017 en undersøkelse blant 19 tilbydere av velferdstjenester på gård i Nordland. Undersøkelsen gir et innblikk i status og utfordringer for Inn på tunet-næringa i Nordland. 

Inn på tunet i kommunal tenesteproduksjon: når standardiserte tilbod ikkje strekk til?

Møreforskning gjennomførte i 2012 en undersøkelse om Inn på tunet som en del av det kommunale tilbudet. Resultatene viser at kommunene er positive til tilbudet fordi det kan tilpasses individuelle behov og har høy kvalitet. 

Kunnskapsoversikt - forretningsmodeller i Inn på tunet-bedrifter

Trøndelag forskning og utvikling har sammenfattet kunnskap om ulike forretningsmodeller for Inn på tunet nasjonalt og internasjonalt. 

 

 

Publisert 02.05.2021