Avslutningskonferanse for pilotprosjektet i Nordland

Velkommen til den nasjonale Inn på tunet-uka (uke 45) med digitale webinarer og den fysiske avslutningskonferanse for det nasjonale Inn på tunet-pilotprosjektet i Nordland 7.-8. november 2022 i Svolvær. 

Velkommen til Inn på tunet-uka!

Ettersom pilotprosjektet i all hovedsak har vært planlagt og gjennomført i en tid preget av pandemi, er det svært gledelig å ønske velkommen til en fysisk avslutningskonferanse.

Dette er et todelt arrangement:

  • Den fysiske avslutningskonferansen

  • Den digitale sendinga som skal formidle resultatene fra arbeidet i Nordland til hele Norge som en del av Inn på tunet-løftets Inn på tunet-uke (uke 45). Denne uka vil hvert av pilotprosjektene presentere sine resultater på hver sine dager, f.o.m. tirsdag t.o.m. fredag mellom kl. 9:00-11:00.

Som dere ser av vedlagte program, vil den digitale sendinga fra Nordland være en del av vår fysiske avslutningskonferanse dag 2, den 8. november.

Erfaringer og kunnskap fra pilotkommunene

Inn på tunet-løftet 2 har til hensikt å kartlegge hvilke utfordringer kommuner, fylkeskommuner og NAV møter når de skal ut å kjøpe Inn på tunet-tjenester. På avslutningskonferansen vil pilotkommunene dele sine erfaringer med arbeidet, samt at følgeforskerne skal presentere resultatene av sine undersøkelser i pilotkommunene. I tillegg vil vi vise både de filmene og de digitale læringsressursene som har vært laget som en del av pilotprosjektet. Avslutningsvis vil vi presentere RKK som Inn på tunet-koordinatorene, som skal følge opp Inn på tunet-arbeidet i Nordland etter at pilotprosjektet avsluttes. Vi vil også be om innspill til hvordan koordinatorene bør jobbe, for på best mulig måte bidra til at Inn på tunet blir et tilbud til flest mulig av innbyggerne i Nordland.

Målgruppe

Vi inviterer alle som har vært involvert i arbeidet i det nasjonale pilotprosjektet, til å delta på vår fysiske avslutningskonferanse i Svolvær; pilotkommunene (inntil 7 deltakere hver), samarbeidspartnere fra Nord Universitet, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa, KS, Inn på tunet Nordland SA, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge, følgeforskere fra Nordlandsforskning, Ruralis og Oslo Met, RKK, Landbruksdirektoratet og medlemmer av styringsgruppen for prosjektet.

Øvrige som er interesserte i erfaringene og kunnskapen fra pilotprosjektet i Nordland, og de øvrige pilotprosjektene i Norge, er hjertelig velkommen til å følge de daglige digitale sendingene i uke 45.

Påmelding

Meld deg på den fysiske konferansen ved å bruke av skjemaet. Merk at påmeldingen er bindene. Påmeldingsfrist er 26.10.2022 kl. 12:00. Påmelding til de digitale sendingene til Inn på tunet-uka, gjøres ved å følge lenken til Inn på tunet-uka. 

Kostnader

Dagpakke dag 1 og dag 2, samt middag og overnatting, dekkes av pilotprosjektet. Reisekostnader dekkes for deltakere i pilotkommunene ved at den enkelte leverer reiseregning til sin kommune (arbeidsgiver) og pilotkommunen fakturerer Statsforvalteren for beløpet i etterkant. Elektronisk fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer: 974 764 687. I tillegg skal det oppgis bestiller-referanse: 2180MTO, Inn på tunet.

Påmelding

Videre kan du velge overnatting og middag. Dersom noen ønsker å dele hotellrom, huk av for ja på hotellrom og meld fra i annet-feltet.

Ønsker du hotellrom?
Middag
Publisert 17.06.2022
Dato:
7. november 2022 11:00 - 8. november 2022 14:00
Sted:
Svolvær
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Alle som har vært involvert i arbeidet i det nasjonale pilotprosjektet; pilotkommunene kan delta med 7 personer hver, samarbeidspartnere, følgeforskere, styringsgruppe, Landbruksdirektoratet. Øvrige som ønsker å høre erfaringene fra pilotprosjektet i Nordland og de øvrige pilotprosjektene i Nordland, er hjertelig velkommen til å følge de digitale sendingene i uke 45.