Landbruks- og matministeren fikk høre om pilotprosjektet i Nordland

Mandag 23. august besøkte landbruks- og matminister Olaug Bollestad Bodin 4H-gård og Bodø parsellhage. Bollestad fikk høre om arbeidet og erfaringene så langt med det nasjonale Inn på tunet-pilotprosjektet som gjennomføres i Nordland.

Landbruks- og matminister, Olaug Bollestad, prosjektleder Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland, assisterende statsforvalter i Nordland, Monica A. Iveland, og daglig leder Bodin 4H-gård, Finn Arne Almås. Foto: Eirik Arntsen, Statsforvalteren i Nordland

Assisterende statsforvalter Monica A. Iveland, prosjektleder Ingrid Roaldsen, og prosjektmedarbeider Eirik Arntsen, møtte landbruks- og matministeren i barnehagehagen til Bodin 4H-gård mandag ettermiddag. Daglig leder på Bodin 4H-gård, Finn Arne Almås hadde tent bål i grillhytta og ministeren fikk servert bålkaffe og lokalmat. Sammen med fylkesråd for næring, Linda Helén Haukland, leder for velferdsutvalget i Bodø, Bente Haukås, samt Bodøs kommunaldirektør for oppvekst og kultur, Elin Eidsvik, fikk Bollestad høre om Statsforvalterens mangeårige, tverrfaglige arbeid med Inn på tunet.

Et godt samarbeid mellom oppvekst og landbruk i kommunene er avgjørende

imageaezll.png

Olaug Bollestad lytter til Eirik Arntsen fortelle om erfarinene i Nordland. Til høyre kommunaldirektør for Oppvekst og kultur i Bodø, Elin Eidsvik. Foto: Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Nordland er godt i gang med gjennomføringen av det nasjonale Inn på tunet-pilotprosjektet i Hadsel, Sortland, Vågan, Meløy og Bodø. Eirik Arntsen, fortalte at allerede nå har vi en god del erfaringer fra arbeidet i pilotkommunene. Blant disse er hvor viktig det er med et godt samarbeid mellom landbruk og oppvekst i pilotkommunene. Begge delene er viktig for å få til et godt Inn på tunet-tilbud til elever i grunnskolen. I tillegg ser vi at Inn på tunet fortsatt er avhengig av enkeltpersoners engasjement for tilbudet, og at uten disse personene er det stor fare for at tilbudet kan falle bort.

Inn på tunet bør kobles tettere opp mot Kunnskapsdepartementet

Med bakgrunn i de erfaringene som er kommet så langt i Nordland, ble det diskutert at det bør være en tettere kobling opp mot Kunnskapsdepartementet. Bollestad ser viktigheten av at flere departementer kobles opp mot arbeidet med Inn på tunet, slik at flest mulig kan få best mulig nytte av tilbudet. Finn Arne Almås, daglig leder ved Bodin 4H-gård, fortalte hvilke tilbud barn og unge gis i samarbeid med Bodø kommune. Bodø kommune er pilotprosjektets erfaringskommune, basert på deres mangeårige satsing på et tilbud til 3. klassingene i kommunen. Eirik Arntsen fortalte at i pilotprosjektet er man opptatt av å koble Fagfornyelsen i grunnskolen sammen med Inn på tunet, slik at dette blir en del av det allmennpedagogiske opplegget i skolen.

Publisert 25.08.2021