Informasjonsmøte for gårdbrukere

Sortland og Hadsel deltar i det nasjonale Inn på tunet-løftet. De ønsker at Inn på tunet skal bli et tilbud til elever i grunnskolen og søker derfor etter gårder som kan tenke seg å bli godkjent Inn på tunet-tilbyder. Meld deg på Statsforvalterens informasjonsmøte på Kleiva den 14. september idag!

Informasjonsmøte om Inn på tunet til elever i grunnskolen. Foto: Kathrine Pedersen, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa

Hadsel kommune og Sortland kommune, deltar begge i det nasjonale Inn på tunet-løftet.  Sammen med to andre kommuner i Nordland, skal kommunene bidra med viktige erfaringer om bruk av Inn på tunet til elever i grunnskolen i sine kommuner. Statsforvalteren inviterer gårdbrukere i Hadsel og Sortland til å lære mer om Inn på tunet og de mulighetene som finnes fordi kommunene deltar i en nasjonal satsing.

Praktisk informasjon

  • Invitasjon og program ligger i høyremenyen.
  • Møtet avholdes på Kleiva på landbruksskolen
  • Det blir enkel servering
  • Påmelding innen 9/9 kl 14:00 til fmnoiro@statsforvalteren.no 
  •  

Hadsel og Sortland ønsker å samarbeide med gårder om et tilbud til elever

Både Hadsel og Sortland ønsker at Inn på tunet skal bli et tilbud til elever i grunnskolen og søker derfor etter gårder som kan tenke seg å bli godkjent Inn på tunet-tilbyder. Ettersom disse kommunene nå deltar i en nasjonal satsing, vil gårder som ønsker å bli Inn på tunet-gårder få mulighet til å delta på godkjenningskurs, felles studieturer, seminarer, samt veiledning fra Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge og Inn på tunet Norge SA.

 

Inn på tunet

Inn på tunet er velferdstjenester som gårdsbruk kan selge til kommunens innbyggere, slik som til barn og unge, voksne og eldre. Dette kan være som et tilbud til barnehagebarn, elever i skolen, unge som ikke lenger går på skole eller i jobb, personer med utviklingshemming, personer med demens m.fl. Med andre ord, kan Inn på tunet bidra til gi flere arbeidsplasser og mer inntekt på gården. Gården er en fantastisk arena for mestring, utvikling og trivsel for mennesker i alle aldre. Aktivitetene følger årshjulet på gården og kan tilpasses den enkelte deltaker, enten i grupper av flere, eller som et tilbud til enkeltpersoner.

 

 

Publisert 03.09.2021
Dato:
14. september 2021 19:00 - 21:00
Sted:
Landbruksskolen på Kleiva, 8400 Sortland
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Gårdbrukere og elever ved skolen som er interesserte i Inn på tunet