Sommerskole hos Feskarbonden i Meløy

I pilotkommunen Meløy, har barn og unge i år fått et sommerskoletilbud hos Inn på tunet-tilbyderen som kaller seg for Feskarbonden. Aktivitetene til barna har vært knyttet til både gården og til havet. 

Sommerskole hos Feskarbonden i Meløy. Foto: Bjørn Bruvold

I sommer har barn og unge et sommerskoletilbud hos Inn på tunet-tilbyder Bjørn Bruvold, i pilotkommunen Meløy. Gjennom flere uker får barna lære om livet på gården og livet tilknyttet havet. 

Stell av dyrene

Grupper bestående av seks barn møtes om morgenen i drivhuset på gården og dagens arbeidsoppgaver fordeles. Tiden frem til lunsj benyttes til å stelle dyrene og ta seg av gården. Lunsjen lages av elevene og består gjerne av omlett laget av eggene får gårdens hønsehus. Barna og de voksne spiser sammen før det er tid for fri lek og ikke minst kos med dyrene. 

Godt samarbeid med Meløy kommune

Etter lunsj kan elevene få ri på gårdens mange hester eller kjøre med hest og vogn. Noen dager er det fokus på akva. Da får elevene bli med ut i sjarken, dra krabbeteiner og lære om knuter og havet. 

Tilbyder Bjørn Bruvold skryter av samarbeidet med Meløy og den gode tilretteleggingen med påmelding osv. som kommunen har tatt seg av. De har også valgt ut hvem som får tilbudet på gården. 

Publisert 20.07.2021