Mange gårder i Vesterålen ønsker å starte med Inn på tunet

Prosjektleder Ingrid Roaldsen og prosjektmedarbeider Eirik Arntsen hos Statsforvalteren i Nordland besøkte pilotkommunene Hadsel og Sortland i forrige uke. Hensikten med besøket var å bidra til at Inn på tunet kan bli et tilbud til elever i grunnskolen i pilotkommunene. Dagene var satt av til møter med de involverte i pilotprosjektet i Nordland, samt med gårdbrukere og mulige kjøpere av Inn på tunet-tjenester. 

Prosjektleder Ingrid Roaldsen presenterer pilotprosjektet for gårdbrukere i Vesterålen. Foto: Eirik Arntsen, Statsforvalteren i Nordland

Informasjonsmøte med gårdbrukere

Det mangler ikke på interesse blant gårdbrukerne i Vesterålen for å starte med Inn på tunet. Flere enn ti gårder deltok på informasjonsmøtet på Kleiva og mange av deltakerne har sterke intensjoner om å etablere Inn på tunet som et tilbud på sin gård.

Gårdbrukerne fikk blant annet høre om mulighetene som er tilstede fordi Hadsel og Sortland er med i det nasjonale Inn på tunet-løftet. Blant annet fikk de høre hvordan Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge og Inn på tunet SA kan være en hjelper i prosessen frem mot å bli godkjent som Inn på tunet-tilbyder. I etterkant av informasjonsmøtet har flere gårder meldt sin interesse for Inn på tunet-kurset som skal gjennomføres i 25.-26. oktober i Vesterålen. 

imageznisg.png

Mange gårdbrukere deltok på informasjonsmøtet på Kleiva. Foto: Eirik Arntsen, Statsforvalteren i Nordland

Tilbud og etterspørsel

Ikke uventet var gårdbrukerne som deltok på informasjonsmøtet spente på hvorvidt kommunene ønsker å kjøpe Inn på tunet-tjenester. Dette fordi en etablering av Inn på tunet på gården kan medføre investeringer, samt at det er tidkrevende å gå i gang med å bli godkjent Inn på tunet-tilbyder.

Onsdag gjennomførte vi også møte med rektorer i Sortland, som ser at Inn på tunet kan imøtekomme behov som elevene har. Senere samme dag møtte vi teknisk utvalg i Sortland kommune der blant andre ordfører og varaordfører deltok. Også de er positive til Inn på tunet og ser at dette kan være et tilbud blant annet til elever og til eldre i kommunen. Som alltid handler dette om prioriteringer. Per i dag er ikke Inn på tunet et tilbud i Sortland kommune, men dette er også en god mulighet til å få etablert et tilbud, når så mange gårder er interesserte. 

Publisert 22.09.2021