Stort engasjement for Inn på tunet i Vesterålen

Over halvparten av deltakerne på Inn på tunet-kurset i Sortland 25.-26. oktober var fra Vesterålen. Dette lover godt for rekrutteringen av nye Inn på tunet-tilbydere i pilotkommunene Hadsel og Sortland. 

Deltakere og innledere på Inn på tunet-kurs i Sortland. Foto: Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland

Som ett av tiltakene i pilotprosjektet i Nordland, har Statsforvalteren og samarbeidspartnerne Inn på tunet Nordland SA og Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge, arrangert Inn på tunet-kurs for gårdbrukere. Over halvparten av deltakerne kom fra Vesterålen og fra pilotkommunene Hadsel og Sortland. I følge landbruksrådgiver i Sortland kommune, Marina G. Pettersen, lover dette godt for at Sortland og Hadsel snart kan tilby Inn på tunet til elever i grunnskolen og til andre grupper som kan ha nytte av et slikt tilbud. 

Kvalitetssikring og risikovurdering

HMS-rådgiver, Per Drage, i norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge og daglig leder i Inn på tunet Nordland SA, Bente Haukås, har over to dager kurset deltakerne i de ulike sidene ved å tilby Inn på tunet-tjenester. Deltakerne fikk en grundig innføring i KSL (Kvalitetssikring i landbruket) standard 11 for Inn på tunet, og fikk blant annet gjennom gruppearbeid diskutert forhold knyttet til å skulle risikovurdere ulike sider ved et Inn på tunet-tilbud. I tillegg fikk deltakerne høre hvilke fordeler de som Inn på tunet-tilbydere har, dersom de blir med i samvirket Inn på tunet Nordland SA.

Nettverksbygging

En viktig side ved å delta på denne type kurs, er å bygge nettverk med andre som er i samme situasjon. Mange av deltakerne ytret ønske om ytterligere oppfølging etter at kurset har funnet sted, både fra Statsforvalteren i Nordland, men også fra kommunene. Det er allerede tatt inititativ til at kommunene i Vesterålen skal møtes igjen allerede før jul i år. 

 

 

 

Publisert 29.10.2021