Bli med på Inn på tunet-Fagsamling

Bondelaget og Inn på tunet Norge inviterer til Fagsamling for Inn på tunet-tilbydere på Gardermoen 1.-2. februar 2022. Tema for samlingen er Gårdens tilbud til barn og unge, og vil derfor være relevant for alle som er med i Nordland sitt pilotprosjekt. Meld deg på i dag!

Meld deg på Fagsamling for Inn på tunet 1.-2. februar 2022. Foto: Kathrine Pedersen, Nasjonalt senter for kunst og kultur i Opplæringa

Faglig påfyll og nettverksbygging

Samlingen passer for alle som jobber med Inn på tunet og er en flott anledning for faglig påfyll og for å dele erfaringer og bygge nettverk med andre. Fagsamlingen vil ha innledere knyttet til bl.a. barnevern og skole. 

Merk påmeldingsfrist 20.12.2021.

Publisert 22.11.2021