Inn på tunet gir god psykisk helse for barn og unge

Pilotprosjektet i Nordland bidrar i arbeidet med å utarbeide en veileder for barn og unges psykiske helse. Denne uka hadde Statsforvalteren i Nordland og Vågan kommune en presentasjon om Inn på tunet til gruppa som arbeider med veilederen. 

Vågan kommune delte sine erfaringer med å tilby elever et Inn på tunet-tilbud. Foto: Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland

Mestring, utvikling og trivsel

Helsedirektoratet skal sammen med Utdanningsdirektoratet, BUFDIR, Landbruksdirektoratet og Husbanken utarbeide en veileder for barn og unges psykiske helse. Ettersom pilotprosjektet i Nordland jobber med Inn på tunet som et bredt tilbud til barn og unge ut fra et tverrfaglig barneperspektiv, har vi blitt invitert av Landbruksdirektoratet til å bidra inn i dette arbeidet. Vårt ønske er at Inn på tunet kan presenteres som et mulig tiltak til barn og unge i veilederen. Inn på tunet kan bidra til sosial bærekraft gjennom å være et tiltak som gir barn og unge mestring, utvikling og trivsel, noe som er viktig i skolesammenheng, for å forhindre utenforskap og frafall i videregående skole. 

Inn på tunet kan løse lovpålagte oppgaver

Statsforvalteren i Nordland ved prosjektleder Ingrid Roaldsen fortalte først deltakerne om hva Inn på tunet er, hvem som kan bruke tilbudet og hvem som er potensielle kjøpere av tjenestene. I tillegg fortalte Roaldsen om kvalitetssikringsordningen. Julie Tangen fra Helse- og vergemålsavdelinga hos Statsforvalteren fortalte hvordan Inn på tunet kan være et godt tiltak for å forbedre barn og unges psykiske helse. Inn på tunet er ikke et lovpålagt tilbud, men kan bidra til å løse kommunens mange lovpålagte oppgaver. Inn på tunet kan benyttes til barnehagebarn, skoleelever, til avlastning, og til ferie og fritid. 

Gode erfaringer fra Vågan kommune

Vågan kommune har siden høsten 2021 gitt elever ved 1. og 2. trinn i Laukvik et Inn på tunet-tilbud. Allerede har de høstet gode erfaringer knyttet til at elevene opplever mestring og motivasjon, og at tilbudet er en viktig positiv bidragsyter til fellesskapet mellom elevene. Lærer for elevene, Stine Lising, deltok i møtet sammen med Nancy Voll Luster på Oppvekstkontoret i Vågan kommune, og gav deltakerne et innblikk i tilbudet. Det gjør inntrykk på deltakerne å høre hvordan elevene utvikler seg faglig og sosialt ved å ta i bruk gården som en arena for læring og mestring. 

Publisert 11.03.2022