Pilotkommunene lærer av hverandre

I juni reiste deltakere fra Hadsel kommune til Vågan kommune for å besøke den erfarne Inn på tunet-tilbyderen på Stall Fagerbakken. Besøket gav god innsikt i samarbeidet mellom kommune og tilbyder. 

Gårdbrukere og administrasjon fra Hadsel på besøk på Stall Fagerbakken i Laukvika i Vågan kommune. Foto: Camilla Eilertsen, Stall Fagerbakken

Oppvekst og landbruk tok med administrasjon og gårdbrukere på erfaringstur

Kari Corneliussen, prosjektleder for Inn på tunet-løftet i Hadsel kommune, tok i juni med seg en gruppe representanter fra administrasjonen for oppvekstavdelingen, skoleledere, administrasjonen for landbruk, en godkjent Inn på tunet-tilbyder, samt en gårdbruker som vurderer muligheten for å bli leverandør av Inn på tunet-tjenester i Hadsel, til Stall Fagerbakken i Vågan kommune. Begge kommunene deltar som pilotkommuner i det nasjonale Inn på tunet-løftet som gjennomføres i Nordland. Vågan kommune har allerede gode erfaringer å vise til etter å ha tilbudt elever i grunnskolen tilbud om Inn på tunet gjennom forrige skoleår. 

Først fikk de besøkende fra Hadsel en omvisning både innendørs og utendørs på gården. Deretter ble det kaffe i grillhytta med god tid til å stille spørsmål til den erfarne tilbyderen Camilla Eilertsen ved Stall Fagerbakken. 

Besøket bidro til svar for Hadsel kommune

"Det ga åpenbart positivt påfyll å snakke direkte med erfarne tilbydere", forteller prosjektleder Kari Corneliussen i Hadsel kommune. Videre sier Corneliussen at "Jeg opplevde at kommunens folk kanskje fikk mest utbytte og svar på en del spørsmål for videre fremdrift av avtaler med leverandører. Alle ønsker imidlertid en politisk avklaring for videre satsing."

Også i de øvrige pilotkommunene som deltar i Inn på tunet-løftet i Nordland, er utfordringene knyttet til å avklaringer fra kommunens politikere om de ønsker å satse på Inn på tunet-tilbud til sine innbyggere. I tillegg til avklaringer for kommunens del, var besøket også inspirerende for gårdbrukeren som deltok. Han i uttrykt ønske om å se nærmere på mulighetene som ligger i Inn på tunet. 

Publisert 12.08.2022