Ny Inn på tunet-film fra Nordland

Se vår nye film om Inn på tunet! Filmen er spilt inn på Hallarvik gård utenfor Narvik i Nordland og skal inspirere gårdbrukere til å se Inn på tunet som en mulig satsing. I filmen møter du Marita Liljebakk som forteller om reisen mot å bli en godkjent Inn på tunet-gård.

Marita og Trond Liljebakk på Hallarvik gård i Nordland har bidratt til å lage en film om Inn på tunet. Foto: Dan Mariner Photography Foto: Dan Mariner Photography / Statsforvalteren i Nordland.

Inspirasjonsfilm for gårdbrukere

Et av tiltakene i Nordlands nasjonale Inn på tunet-løft-prosjekt har vært å lage en film som skal inspirere gårdbrukere til å vurdere Inn på tunet som et tilbud på sin gård. Pilotprosjektet Inn på tunet i Nordlandskommunene gjennomføres i fire utvalgte kommuner i Nordland. Da vi skulle lage denne filmen ønsket vi å involvere en godkjent Inn på tunet-tilbyder fra en annen kommune i Nordland for at prosjektet skulle bli ytterligere kjent i fylket. 

Hallarvik gård i Skjomen

Vi var så heldige å bli invitert av Marita og Trond Liljebakk til Hallarvik gård i Skjomen utenfor Narvik. Hallarvik gård ble godkjent Inn på tunet-tilbyder våren 2021. Marita har bakgrunn som pedagog og har tilbud til barn og unge, i tillegg til at de har hatt torsdagstreff for ensomme personer gjennom et prosjekt i regi av Inn på tunet Norge SA. 

Et samarbeid med Dan Mariner Photography

En høstdag i september reiste prosjektleder hos Statsforvalteren i Nordland sammen med filmfotografene Dan Mariner og Cato Lauvli til Skjomen for å filme Marita på Hallarvik gård når skoleelevene besøkte gården. I filmen forteller Marita om gården og om bakgrunnen for at de valgte å etablere et Inn på tunet-tilbud. 

"Den flotteste Inn på tunet-filmen"

Etter to dager med innspilling har Dan Mariner og Cato Lauvli redigert og klippet filmen. På avslutningskonferansen i november hadde vi filmpremiere med Marita og Trond Liljebakk tilstede. Filmen ble svært godt mottatt. En av deltakerne på konferansen sa blant annet at "dette var den flotteste Inn på tunet-filmen som er laget."

Vi vil med dette takke Marita og Trond Liljebakk på Hallarvik gård som tok i mot oss og delte sin historie med oss og med alle som ser filmen. I tillegg vil vi takke Dan Mariner og Cato Lauvli for et godt samarbeid gjennom hele prosessen og ikke minst for de fantastiske bildene fra Skjomen. 

Publisert 22.11.2022