Konkrete tips fra pilotkommunene i Nordland til kommuner som ønsker å starte med Inn på tunet

Dersom din kommune ønsker å tilby Inn på tunet til sine innbyggere, kan du i denne saken få tips fra pilotkommunene som har deltatt i det nasjonale Inn på tunet-løft prosjektet i Nordland.

Kari Corneliussen, prosjektkoordinator i Hadsel kommune og Harald Andersen, landbruksrådgiver i Hadsel kommune, foto: Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland

De fire pilotkommunene som deltok, Hadsel, Meløy, Sortland og Vågan, kan vise til en rekke effekter og resultater fra tiltakene som ble gjennomført. Les mer i sluttrapporten som du finner her.

Her kommer tips fra pilotkommunene som kan være nyttig for andre kommuner, som ønsker å kunne tilby inn på tunet til grunnskoleelever eller andre grupper i kommunen.

Tre tips fra Hadsel kommune:

 • Tilby gårdbrukere oppfølging under godkjenningsprosess evt. betale HMS kurs mm.
 • Samfunnsgevinsten må formuleres lokalt i politiske dokumenter og brukere av Inn på tunet-tjenester bør få presentere sine erfaringer for politikere, administrasjon og skoleledere.
 • Utnytt ressurser fra følgeforskningen i pilotprosjektet.

 

Tre tips fra Meløy kommune:

 • Forankring i politiske dokumenter og planer.
 • Avstemminger mellom behov og forventinger mellom kjøpere og tilbydere.
 • Jobb på tvers av sektorer.

 

Tre tips fra Sortland kommune:

 • Sørg for å ha ressurser, både penger og engasjerte folk.
 • Jobb mot politisk forankring – lytt til andres erfaringer.
 • Tverrfaglig fokus

 

Fire tips fra Vågan:

 • Forankre inn på tunet i lokale dokumenter; kommunedelplan, handlingsplan for oppvekstreformen mm.
 • Lage nettverk med Inn på tunet-tilbydere og innkjøpere, gjerne mellom kommunegrenser.
 • Utnytte resultatene fra erfaringene og følgeforskningen i pilotprosjektet.
 • Prioritere å dra på studietur for innsikt og verdifulle erfaringer.
Publisert 12.01.2023