Om Inn på tunet-piloten innen demensomsorg

Det er Oslo og Viken, ved Statsforvalteren og Viken Fylkeskommune, som har fått pilotprosjektet innen Inn på tunet og demensomsorg. Hovedmålet med prosjektet er at kommunene i Oslo og Viken skal ha kunnskap om Inn på tunet og se på det som et naturlig valg i sin demensomsorg.  

Målet skal vi nå med hjelp fra 5 prosjektkommuner: Fredrikstad, Hemsedal, Lørenskog, Modum og bydel Nordre Aker i Oslo. Kommunene er kommet ulikt i prosessen med å kjøpe Inn på tunet-tjenester for personer med demens – og har dermed ulike mål med å delta i prosjektet. Noen har kjøpt Inn på tunet-tjenester i flere år og ønsker å utvikle tilbudet, andre har ønske om å ta det i bruk for første gang.  

Sammen med prosjektkommunene skal vi også finne svar : 

  • Hvilke utfordringer møter kjøperne av Inn på tunet-tjenester ved oppstart? 
  • Hvilke kriterier blir vektlagt ved valg av leverandør? 
  • Hvordan er kostnaden og kvaliteten ved bruk av Inn på tunet-tilbud sammenlignet med tilsvarende tilbud? 

Vi vil øke kompetansen om Inn på tunet i prosjektkommunene i løpet av prosjektperioden.  Vi ønsker å se på både dagaktivitetsplasser og avlastningsplasser på gård. Det er store behov for begge deler i årene som kommer, fordi antallet personer med demens vil øke betydelig. 

Vi har med oss en bred ressursgruppe med kunnskap om bl.a. dagaktivitetstilbud og demensomsorg, forskning innen fagområdetbruker- og pårørendebehov.  

Parallelt prosjekt for Inn på tunet-tilbydere

Samtidig med Inn på tunet-løft-piloten har vi gjennomført et tilgrensende prosjekt for å utvikle et e-læringskurs for bønder, om demens og demensomsorg.  Det er Aldring og helse som har utviklet kurset på oppdrag fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Kurset ble lansert i oktober 2021. Målet med e-læringskurset er at Inn på tunet-tilbydere skal være forberedt og ha en grunnleggende kompetanse om demensomsorg, og være en attraktiv leverandør av tjenester til kommunene. Utviklingen av e-læringskurset er støttet økonomisk av Landbruksdirektoratet og Viken fylkeskommune.