Nyttige lenker


Håndbøker 


Mer kunnskap om demens og demensomsorg


Forskning

"Demensomsorg på gård" er et fireårig forskningsprosjekt som ble avsluttet i 2020. Fire forskningsinstitusjoner og 17 forskere har samlet erfaringer fra brukere, pårørende, tilbydere og kommunene. Les mer om prosjektet og se filmer og forskningsrapporter på prosjektets nettside.


Inn på tunet-gårder

På den nasjonale nettsiden for Inn på tunet, finner du alle godkjente Inn på tunet-gårder.

Noen godkjente Inn på tunet-gårder er medlem i Inn på tunet Norge SA. Det er et felles foretak der regionalt ansatte bistår medlemsgårdene med markedsføring og salg av velferdstjenester.


Dagaktivitetstilbud og Inn på tunet i nasjonale satsinger

  • Demensplan 2025 (2021-2025). Dette er den tredje nasjonale demensplanen og bygger på erfaringer fra de to forrige planene. Demensplan 2025 har fire innsatsområder: Medbestemmelse og deltakelse, forebygging og folkehelse, gode og sammenhengende tjenester og planlegging, kompetanse og kunnskapsutvikling.

  • Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre. Mld. St. (2017-2018). To relevante satsingsområdene av fem er "Aktivitet og fellesskap" og "Sammenheng i tjenestene"

  • Pårørendeveilederen (Helsedirektoratet, 2017) - spesielt aktuelt i denne sammenhengen er kapittel 2 om kommunens plikt overfor pårørende og kapittel 6 om støtte til familie og andre pårørende, inkludert pårørende med store omsorgsoppgaver.
Publisert 30.04.2021