Hemsedal

Hemsedal har tilbudt dagtilbud på gård for personer med demens i flere år. De ønsker å dele sine erfaringer og utvikle Inn på tunet-tilbudet sitt videre.

Inn på tunet i Hemsedal. Foto: Hemsedal kommune

Hemsedal er et dalføre og ei fjellbygd med ca. 2500 innbyggere. Dalen er omkranset av høyfjell på begge sider. Som fjellbygd er jordbruket dominert av husdyrproduksjon med hovedvekt på storfehold. Det holdes også en del sau som nyttiggjør seg av de rike fjellbeitene. I tillegg er turisme og reiseliv en vesentlig del av sysselsettingen i kommunen.

Hemsedal kommune har to Inn på tunet-tilbydere med et flott, variert tilbud til ulike brukergrupper, inkludert personer med demens. Gården gir muligheter for aktiviteter i omgivelser uten institusjonspreg.

Kommunen har hatt avtaler med disse siden 2011/2012 og er i tett dialog med tilbyderne i utforming av tilbudene.

Vår motivasjon for å delta i prosjektet er å dele erfaringer og utvikle Inn på tunet-tilbudet samen med andre kommuner, kompetansesenter og myndigheter. Vi ser også verdien av erfaringsutbytte rundt avtaler, innkjøp/anskaffelser, forankring av tilbudet og eventuelle juridiske utfordringer.

Lokal prosjektleder i Hemsedal er Henrik J. Thorset, sykepleier og kvalitet- og fagutvikler, Hans Vidar Sørensen tilbyder/gardbruker, Kjersti Skalleberg sykepleier/demensteam og en politisk reresentant.

Prosjektleder Henrik Thorset i Hemsedal kommune
Prosjektleder Henrik Thorset i Hemsedal kommune