Fredrikstad

Fredrikstad kommune har mange års erfaring med kjøp av dagaktivitetsplasser på Stene gård. Ved å delta i prosjektet ønsker de å dele sine erfaringer og utvikle Inn på tunet-tilbudet sitt, blant annet ved å se på mulighetene for avlastningstilbud på gård.

Gårdstunet på Stene gård i Fredrikstad. Foto: Stene gård

Fredrikstad kommune ligger ved Glommas utløp. Vi er en kommune med i overkant av 83 000 innbyggere. Fredrikstad kommune har en flott kystlinje og over 4000 hytter. Fredrikstad har en lang industrihistorie, men her finnes også et aktivt jordbruk. I følge «Demenskartet» til Aldring og helse har Fredrikstad kommune 66 personer med demens i aldersgruppen 69 år og yngre.

Fredrikstad kommune har siden 2011 kjøpt dagaktivitetstilbud av Stene gård for yngre personer med demens. Inn på tunet-tilbudet på Stene er ett av kommunens tre dagtilbud for personer med demens. Kommunens demensteam, hjemmesykepleien og tildelingskontoret er nære samarbeidspartnere om Inn på tunet-tilbudet. I tilbudet jobber i tillegg til tilbyder to kommunalt ansatte: en helsefagarbeider i 100% stilling og en sjåfør i 30 % stilling. Inn på tunet-tilbudet på Stene holder åpent 5 dager per uke og har plass til 6 brukere per dag.

En film om tilbudet på Store Stene og en film om kommunens erfaringer med tilbudet

Motivasjonen for å delta i prosjektarbeidet er å dele våre erfaringer. Samtidig har vi et ønske om å få ta lærdom fra andre kommuners muligheter og utfordringer. Fredrikstad kommune skal i dette prosjektet vurdere mulighetene for avlastningstilbud på Inn på tunet-gård.

Deltakere i prosjektarbeidet hos oss er:

  • etatssjef for omsorgssentre Birgitte Skauen Kopperud som prosjektansvarlig
  • tilbyder Mona Skogen som prosjektleder
  • spesialsykepleier Kjersti Langli Jørgensen fra demensteamet
  • Aud Nilsen fra hjemmesykepleien
  • Camilla Aasen fra tildelingskontoret
  • Jorunn Amundgård fra anskaffelsesavdelingen
Stene gård Fredrikstad, f.v. tilbyder Mona Skogen, etatsjef Birgitte Skauen Kopperud og bruker Tove
Stene gård Fredrikstad, f.v. tilbyder Mona Skogen, etatsjef Birgitte Skauen Kopperud og bruker Tove Foto: Stiftelsen norsk mat.