Modum

Modum kommune har ikke Inn på tunet-tilbud for personer med demens idag, men det ønsker de å gjøre noe med!

Bildene til venstre og høyre er fra Blåfarveverket (begge foto Marit Larsen). Bilde i midten er fra Inn på tunet-prosjekt på øya (foto Modum kommune).

Modum kommune har ca. 14 000 innbyggere og ifølge demenskartet.no har ca. 300 personer i kommunen demens. Modum tilbyr ikke Inn på tunet-tilbud for denne gruppen idag, men har et kommunestyrevedtak på å ta i bruk denne typen tjenester. Det er stor politisk interesse for Inn på tune-tjenester.

Modum ser at Inn på tunet-tjenester kan være bra for brukerne og at det er viktig å se på muligheter for endringer i dagens tjenester når man vet at det blir mangel på hender i pleie og omsorg i fremtiden. Kommunen er opptatt av å ivareta innbyggerne i tråd med "Leve hele livet"-reformen og synes det er et interessant perspektiv at tjenester som Inn på tunet-tilbud kan bidra til å forsinke bruk av kostbare langtidsplasser.

Med Inn på tunet-tilbud håper Modum å komme i kontakt med og ivareta brukere tidligere i sykdomsforløpet, at brukere kan opprettholde funksjoner lenger og at de har et mer differensiert tilbud til innbyggerne sine. Modum ønsker å se på mulighetene både for dagaktivitetstilbud og avlastningstilbud.

Inn på tunet-løftet skal blant annet bidra til å kartlegge utfordringer som kjøpere opplever i forbindelse med kjøp av Inn på tunet-tjenester. Noen av utfordringene Modum ser for seg er å få forankret tilbudet i alle ledd, lage forutsigbare avtaler, om det er nok brukere og å få tak i  tilbyder med rett kompetanse og interesse for brukergruppa.

Det er Silje Bergum, ansatt i demensteamet, som er prosjektleder i Modum. Med seg har hun blant annet ledere og ansatte ved hjemmetjenesten og dagsenteret, demensteamet og tildelingskontoret. De jobber også for å få med seg representant fra landbrukskontoret og ansvarlig for innkjøp i kommunen. 

Prosjektleder Silje Bergum i Modum kommune
Prosjektleder Silje Bergum i Modum kommune